ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีมอบขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 163


วันศุกร์ ที่ 21กรกฎาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช สวนสาธารณะสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ‘84 (ทุ่งท่าลาด)

ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

ร่วมพิธีมอบขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 163 โดยมี นายศรัทธา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี

ทั้งนี้ มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดทำโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ เพื่อทำขาเทียมให้คนพิการขาขาดในจังหวัดนครศรีธรรมราช และพื้นที่ใกล้เคียง โดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งเป็นการสนองพระราชปณิธานของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ซึ่งมีคนพิการขาขาดลงทะเบียน เพื่อเข้ารับบริการทำขาเทียม จำนวน 161 คน การดำเนินการครั้งนี้ จะทำให้คนพิการขาขาดได้รับขาเทียมที่ดี มีคุณภาพ ทำให้มีชีวิตที่ดีขึ้น มีโอกาสในการประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ การออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานครั้งนี้

ลงประกาศเมื่อวันที่ :21-07-2023 15:04:17