ดร.วงศ์ชวิร  โอวรารินท์  รองนายกเทฒนตรีนครนครศรีธรรมาช พร้อมด้วย นายณัฏฐวัฒน์ จันทร์มณี รองปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ให้ความรู้รณรงค์ การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน


   วันศุกร์  ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. ณ โรงเรียนจริสพิชากร ดร.วงศ์ชวิร  โอวรารินท์  รองนายกเทฒนตรีนครนครศรีธรรมาช พร้อมด้วย นายณัฏฐวัฒน์ จันทร์มณี รองปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ให้ความรู้รณรงค์ การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน โดยการใช้จุลินทรีย์กำจัดลูกน้ำยุง Big Cleaning  

ลงประกาศเมื่อวันที่ :21-07-2023 13:49:59