นายอนุสรณ์ พงษ์เกษมพรกุล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นายชาคร ไอยศูรย์ ปลัดเทศบาล และนายณัฏฐวัฒน์ จันทร์มณี รองปลัดเทศบาล ประชุมร่วมกับ นางสาวอรรจนา ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณเพื่อการบูรณาการงบประมาณและยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่


            วันพฤหัสบดี ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  นายอนุสรณ์ พงษ์เกษมพรกุล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นายชาคร ไอยศูรย์ ปลัดเทศบาล และนายณัฏฐวัฒน์ จันทร์มณี รองปลัดเทศบาล ประชุมร่วมกับ นางสาวอรรจนา ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณเพื่อการบูรณาการงบประมาณและยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่ และคณะจากสำนักงบประมาณ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมกันหารือและซักถามเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีของหน่วยรับงบประมาณ"

ลงประกาศเมื่อวันที่ :21-07-2023 13:24:43