ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่เก็บขยะชิ้นใหญ่ ชุมชนประตูขาวและชุมชนสารีบุตร


วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2566 เวลา  07.30 น. ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ประธานคณะกรรมการชุมชน และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ลงพื้นที่พัฒนาชุมชนประตูขาว และชุมชนสารีบุตร เก็บขยะชิ้นใหญ่ กิ่งไม้ สิ่งของชำรุดเศษวัสดุ เก็บกวาดขยะทั่วไป ฉีดล้างถนน เพื่อความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในชุมชน

....................

ภาพ//ข่าว//จันทร์จิรา

ตรวจทาน//ฐิตินันท์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :21-07-2023 10:22:14