นายฉัตรชัย อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมงานเลี้ยงขอบคุณผู้สนับสนุนโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช และรับมอบโล่ผู้สนันสนุนโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ โดยมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี


วันพฤหัสบดี ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2566 เวลา 18.00 น. ณ ห้องอัมพาพันธ์แกรนด์ ชั้น1 โรงแรมปุระนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นายฉัตรชัย อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมงานเลี้ยงขอบคุณผู้สนับสนุนโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช และเทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับมอบโล่ผู้สนันสนุนโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่
โดยมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 163 ระหว่างวันที่ 16 – 21 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ณ หอประชุมเมืองนครศรีธรรมราช เพื่อให้การบริการทำขาเทียมแก่คนพิการขาขาดในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง โดยไม่คิดมูลค่า และให้คนพิการได้รับขาเทียมที่ดีสวมใส่ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ไม่เป็นภาระต่อครอบครัวและสังคม
................
ภาพ//ข่าว//จันทร์จิรา

ลงประกาศเมื่อวันที่ :20-07-2023 21:54:50