ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนกรกฎาคม 2566


วันพฤหัสบดี ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมมวลชนสัมพันธ์ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

ลงประกาศเมื่อวันที่ :20-07-2023 16:48:33