ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในโรงเรียนมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ


วันพฤหัสบดี ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนสันติธรรม  ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในโรงเรียนมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ ร่วมกับภาคีเครือข่ายศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 11.2 ( สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช) และ อาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

 

ลงประกาศเมื่อวันที่ :20-07-2023 16:27:01