ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ประชุมผู้ประกอบการร้านค้า / ผู้ค้าแผงลอย /ล้อเลื่อน ประชาชนที่พักอาศัยบริเวณ ถนนท่าชี ตลอดสายทั้งสองฝั่ง


วันพฤหัสบดี ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณตลาดท่าชี  ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ประชุมผู้ประกอบการร้านค้า / ผู้ค้าแผงลอย /ล้อเลื่อน ประชาชนที่พักอาศัยบริเวณ ถนนท่าชี ตลอดสายทั้งสองฝั่ง  เพื่อประชุมหารือการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ตามโครงการถนนปลอดถังขยะ 

 

ลงประกาศเมื่อวันที่ :20-07-2023 14:55:24