วันพุธ ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช FM.88.50 MHZ. ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ HOT NEW @ CITY HALL สถานีวิทยุกระจายเสียง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช FM.88.50 MHZ.


วันพุธ ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช FM.88.50 MHz. ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ Hot new @ City Hall พูดคุยในรายการ ถึงการดำเนินงานด้านต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ และติดตามผลงานของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ต่อไป  สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่.........  https://www.facebook.com/cityradio8850

ลงประกาศเมื่อวันที่ :19-07-2023 11:44:33