ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ครั้งที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2566 “Petcharik Games”


วันพุธ ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2566 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ครั้งที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2566 “Petcharik Games” พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล

โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก จัดการแข่งขันกัฬาสีภายในโดยมีสโลแกนที่ว่า “ ร่วมสร้างสังคม นิยมการกีฬา พัฒนาเยาวชน กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ ” เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีสุขภาพแข็งแรง มีความสามัคคี และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา

...............

ข่าว//จันทร์จิรา

ภาพ//จันทร์จิรา//ไกรสิทธิ

ตรวจทาน//ฐิตินันท์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :19-07-2023 11:41:40