ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ชุมชนหน้าสถานนีรถไฟเขตนอกโคก เก็บขยะชิ้นใหญ่


วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566  เวลา 07.30 น. ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ลงพื้นที่ชุมชนหน้าสถานนีรถไฟเขตนอกโคก พัฒนา เก็บขยะชิ้นใหญ่ สิ่งของชำรุดเศษวัสดุ อาทิ  ที่นอนขนาดใหญ่  เตียง โต๊ะ เก้าอี้ พร้อมทั้ง เก็บกวาดขยะทั่วไป ตัดหญ้า และฉีดล้างถนน  เพื่อความสะอาด สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน

ลงประกาศเมื่อวันที่ :31-03-2023 14:44:02