นายณัฏฐวัฒน์ จันทร์มณี รองปลัดเทศบาล ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” ประจำปี 2566


วันศุกร์ ที่31 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 07.00 น. ณ หอประชุมโรงละคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช นายณัฏฐวัฒน์ จันทร์มณี รองปลัดเทศบาล ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” ประจำปี 2566

โดยมี นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจทำนุบำรุงบ้านเมือง ตลอดจนปกปักรักษาเอกราชของชาติมาจนถึงทุกวันนี้

...........

ภาพ//ข่าว//จันทร์จิรา

ลงประกาศเมื่อวันที่ :31-03-2023 10:14:24