ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นเกียรติในโครงการฝึกอบรมวิทยากรต้นแบบชุมชนยั่งยืน (ครู ข) เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2566


วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ศาลากลางจังหวัดนครนครศรีธรรมราช

ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นเกียรติในโครงการฝึกอบรมวิทยากรต้นแบบชุมชนยั่งยืน (ครู ข) เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2566

โดยมี นายอภินันท์  เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในกิจกรรม

 

 

 

ภาพ//ข่าว//ไกรสิทธิ

ตรวจทาน//ฐิตินันท์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :30-03-2023 11:53:00