ดร.กณพ เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมแถลงข่าวโครงการเทศกาลมหาสงกรานต์ แห่นางดานเมืองนครฯ ประจำปีพุทธศักราช 2566


วันพุธ ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 17.00 น. ณ บริเวณหอพระอิศวร ดร.กณพ เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมแถลงข่าวโครงการเทศกาลมหาสงกรานต์ แห่นางดานเมืองนครฯ ประจำปีพุทธศักราช 2566 กล่าวต้อนรับสื่อมวลชน ประชาชน พร้อมกล่าวถึงหัวข้อ “ ภาพรวจกิจกรรมเทศกาลมหาสงกรานต์ทั้งหมด”

โดย มีนายอภินันท์  เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวในหัวข้อ “ นโยบายโดยรวมของการเปิดเมืองท่องเที่ยว / มาน๊ะ มานคร มาหาศรัทธา”

นางพิชญ์สินี ทัศน์นิยม ผู้อำนวยการสำนักการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครศรีธรรมราช กล่าวในหัวข้อ “การประชาสัมพันธ์ ในเชิงท่องเที่ยว และความสำคัญในการขึ้นปฏิทินการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย” ( ส่วนกลาง )

และนายศิวพงศ์  กั้งสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราช  กล่าวในหัวข้อ “ความสำคัญของพิธีกรรมกับการมีส่วนร่วมในการแสดง”

ทั้งนี้ คณะผู้ร่วมแถลงข่าว ผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน ได้ร่วมรับชมการแสดงชุดพิเศษ ชุด "มหัศจรรย์แห่งรักษ์ และศรัทธา...นางดาน อลังการเมืองนคร"

ในการนี้ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมรับชมรับฟัง การแสดง เทศกาลมหาสงกรานต์ แห่นางดานเมืองนครฯ

ประจำปีพุทธศักราช 2566 การแสดงประกอบแสง สี เสียง และสื่อประสม "นางดาน อลังการเมืองนคร" ในวันที่ 14 เมษายน 2566 เวลา 17.00 – 20.00 น. ณ หอพระอิศวร ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
 

ลงประกาศเมื่อวันที่ :29-03-2023 19:30:12