ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมงานแถลงข่าว งานกระตุ้นเศรษฐกิจ ประจำปี 2566 ภายใต้ชื่อ “งานพลังสร้างสรรค์ความดี นครศรีธรรมราชยั่งยืน”


วันอังคาร ที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2566  เวลา 15.00 น. ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมงานแถลงข่าว งานกระตุ้นเศรษฐกิจ ประจำปี 2566 ภายใต้ชื่อ “งานพลังสร้างสรรค์ความดี นครศรีธรรมราชยั่งยืน” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-20 เมษายน 2566 ภายใต้แนวคิด “Sustainable Happiness @NAKHON SI THAMMARAT :ความสุขที่ยั่งยืน” โดยมีวุตถุประสงค์ในการสร้างการมีส่วนร่วม พลังสร้างสรรค์ การมุ่งรักษาเอกลักณ์สืบสานฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีชุมชน ตามวิถีชาวนครศรีธรรมราช เพื่อผลักดันศักยภาพ 5 f (DOFT POWER ได้แก่ Food/FILM/Fashion/Fighting/Festival) ของจังหวัดนครศรีธรรมราช อีกด้วย

..........

ภาพ//ข่าว//จันทร์จิรา

ลงประกาศเมื่อวันที่ :28-03-2023 20:30:54