นายวัชรินทร์ จงจิตร รองปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ครั้งที่ 3/2566 ประจำเดือนมีนาคม 2566


วันอังคาร ที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมหัวตะพาน ชั้น 3 อาคาร A ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
นายวัชรินทร์ จงจิตร รองปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ครั้งที่ 3/2566 ประจำเดือนมีนาคม 2566 เพื่อรับรองการประชุม และติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมมอบนโยบายในการทำงานโดยมีนายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการประชุม

ภาพ//ข่าว//ไกรสิทธิ 
ตรวจทาน//ฐิตินันท์
 

ลงประกาศเมื่อวันที่ :28-03-2023 15:02:37