เดินรณรงค์ “คน รักษ์ คลอง” ไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลองและทางสาธารณะ


วันพุธ ที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 16.30 น. ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 ประธานชุมชน เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่บริเวณชุมชนท่าโพธิ์ ชุมชนท่ามอญ และชุมชนป่าโล่ง “คลองท่าวัง” เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “คน รักษ์ คลอง”  ไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลองรวมถึงทางสาธารณะ พร้อมแจกหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคม ในวันเสาร์ ที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์
...............
ภาพ//ข่าว//จันทร์จิรา
ตรวจทาน//อารีรัตน์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :22-03-2023 19:56:13