ดร.กณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย ดร.ภาวินทร์  ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  นายวีรศักดิ์ รับไทรทอง  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช


วันพุธ ที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ดร.กณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย ดร.ภาวินทร์  ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  นายวีรศักดิ์ รับไทรทอง  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดังนี้

  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประตูลอด
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเด็กเล็กชุมชนการเคหะนครศรีธรรมราช
  • ศูนย์พัฒนาเด้กเล็กชุมชนเพชรจริก

 

ลงประกาศเมื่อวันที่ :22-03-2023 16:48:00