ดร. วงศ์วชิร  โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วม ประชุมกลไกขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Vilage)


วันพุธ ที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 4 ตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดร. วงศ์วชิร  โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วม ประชุมกลไกขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Vilage) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในระดับพื้นที่อำเภอ ตำบลและหมู่บ้าน

     โดยมีนายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานตรวจเยี่ยม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้นำท้องถิ่นท้องที่และตัวแทนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ในโครงการ "บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” และ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” มาประยุกต์ใช้ สร้างความยั่งยืนให้ครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพึ่งพาตนเองและเกิดความยั่งยืนต่อไป จากนั้นได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและมอบเงินช่วยเหลือจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดให้กับครัวเรือนยากจน กลุ่มเปาะบาง (Thai QM / TPMAP)

ลงประกาศเมื่อวันที่ :22-03-2023 16:10:49