เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  จัดกิจกรรมเนื่องในวัน “ท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566” วันเสาร์ ที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5)


เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  จัดกิจกรรมเนื่องในวัน “ท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566” วันเสาร์ ที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5)
ดร.กณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เนื่องใน “ท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566” วันที่ 18 มีนาคม ของทุกปี โดยมีกิจกรรมให้แต่ละส่วนราชการพิจารณาจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์ การทำความสะอาดสถานที่ราชการ สำนักงานเทศบาล วัด สถานศึกษา โรงพยาบาล สวนสาธารณะ หรือ สถานที่อื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมในกิจกรรม

ภาพ//ไกรสิทธิ //จันทร์จิรา
ข่าว//ไกรสิทธิ
ตรวจทาน//ฐิตินันท์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :18-03-2023 11:04:53