ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นายชาคร ไอยศูรย์ ปลัดเทศบาล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในโครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กรของบุคลากรท้องถิ่น ประจำปี 2566


 

วันศุกร์ ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5) 
ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นายชาคร ไอยศูรย์ ปลัดเทศบาล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ในโครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กรของบุคลากรท้องถิ่น ประจำปี 2566
โดยมีนายภูวนาถ ทีฆะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ  เป็นวิทยากรในการบรรยายในหัวข้อ Smart City


ภาพ//ข่าว//ไกรสิทธิ
ตรวจทาน//ฐิตินันท์

 

ลงประกาศเมื่อวันที่ :17-03-2023 16:27:56