ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นำสมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่เก็บขยะชิ้นใหญ่ ชุมชนประตูขาวและชุมชนสารีบุตร


วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา  07.30 น. ณ บริเวณชุมชนประตูขาว ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล เขต2 ประธานคณะกรรมการชุมชน  และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ลงพื้นที่พัฒนาชุมชนประตูขาวและชุมชนสารีบุตร เก็บขยะชิ้นใหญ่ กิ่งไม้ ฉีดล้างถนน เก็บสิ่งของชำรุดเศษวัสดุ เก็บกวาดขยะทั่วไป  เพื่อความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในชุมชน

....................

ภาพ//ข่าว//จันทร์จิรา

ตรวจทาน//ฐิตินันท์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :17-03-2023 12:14:49