นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสานสัมพันธ์นักเรียน ผู้ปกครอง เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา


วันอาทิตย์ ที่ 22 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมบงกชรัตน์ โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช

ดร.กณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสานสัมพันธ์นักเรียน ผู้ปกครอง เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ทั้งนี้มีดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เข้าร่วมในกิจกรรม

 

 

ภาพ//ข่าว/ไกรสิทธิ

ตรวจทาน//ฐิตินันท์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :23-01-2023 10:56:56