ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดกิจกรรม เดิน -วิ่ง การกุศล เทิดพระเกียรติสมเด็จย่า ครั้งที่ 5


วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 05.50 น. ณ ถนนพุทธภูมิ สวนหลวง ร.9 อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดกิจกรรม เดิน -วิ่ง การกุศล เทิดพระเกียรติสมเด็จย่า ครั้งที่ 5 Run for health Love Nurse

ซึ่งกิจกรรมในวันนี้จัดขึ้น เพื่อจัดหาทุนการศึกษาและอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการพยาบาลแก่นักศึกษาพยาบาล และเสริมสร้างสุขภาพที่ดีแก่ร่างกายและจิตใจ

................

ภาพ//ข่าว//จันทร์จิรา

ลงประกาศเมื่อวันที่ :22-01-2023 08:46:20