ดร.กณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ร่วมโครงการยกระดับเมืองและท้องถิ่นไทยให้เป็น Smart City


วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรมทวินโลตัส ดร.กณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ร่วมโครงการยกระดับเมืองและท้องถิ่นไทยให้เป็น Smart City ด้วยเทคโนโลยีข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ นำ 'Bedrock' (เบดร็อค) แบ่งปันความรู้แนวทางการพัฒนาสู่การเป็น Smart City พร้อมลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาและเผยแพร่แพลตฟอร์มดิจิทัล ข้อมูลเมือง ระหว่างบริษัทเอไอแอนโรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด  กลับ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช และบรรยายพิเศษในหัวข้อ"เส้นทางสู่  Smart City เทศบาลนครนครศรีธรรมราช และร่วมกิจกรรมเสวนา " การขับเคลื่อน Smart City ด้วยเทคโนโลยีข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ 

  โดยมี นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีเปิด

ลงประกาศเมื่อวันที่ :25-01-2023 11:35:45