ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กิจกรรมจิตอาสาบำเพื่ญสาตารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเรอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2566


วันศุกร์ ที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณลานวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กิจกรรมจิตอาสาบำเพื่ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเรอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2566  กิจกรรมพัฒนา กวาดใบไม้ เก็บขยะ ภายในวัดพระมหาธาตุฯ  โดยมีนายอภินันท์  เผือกผ่อง เป็นประธานในกิจกรรม

 

ลงประกาศเมื่อวันที่ :23-01-2023 10:03:11