ดร.กณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมกับ นายจรรยา ตัดสายชล  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน  พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชุมปรึกษาหารือการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ( ทุ่งท่าลาด)


วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน ดร.กณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมกับ นายจรรยา ตัดสายชล  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน  พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชุมปรึกษาหารือการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ( ทุ่งท่าลาด) เพื่อเสนอกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อเปลี่ยนสีของผังเมืองให้เป็นสีน้ำเงินสำหรับรองรับการก่อสร้างโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราชขนาด 60 เตียง
    ทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่สวนสาธารณะสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ '84 ( ทุ่งท่าลาด) ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลนาเคียนจึงดำเนินการขอความเห็นชอบต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียนเพื่อดำเนินการ ในเรื่องดังกล่าวต่อไป

ลงประกาศเมื่อวันที่ :20-01-2023 14:31:39