ดร.กณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมผู้บริหารเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 2/2566


วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ดร.กณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมผู้บริหารเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 2/2566

เพื่อติดตามผลการปฏิบัติราชการ ดังนี้

  • งานวันตรุษจีน วันที่ 22 มกราคม 2566
  • การประชุมร่วมกับ JICA (ญี่ปุ่น) วันที่ 24-25 มกราคม 2566
  • การเซ็น MOU กับ บริษัท ARV และ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนา

ระดับพื้นที่ (บพท)

  • โครงการคลองสวยน้ำใส ริมคลองหน้าเมือง

ทั้งนี้การประชุม จะจัดขึ้นทุกสัปดาห์ เพื่อติดตามการดำเนินงานต่างๆ ที่ผ่านมา เป็นการดำเนินงานโครงการที่จะเกิดขึ้น  เป็นการหารือ รับทราบ ถึงขั้นตอนปฏิบัติ และรายงานผลต่อไป

ลงประกาศเมื่อวันที่ :19-01-2023 07:30:27