นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวข้อ "ช่องทางการทำเงินผ่านระบบออนไลน์"


 วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช ดร.กณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวข้อ "ช่องทางการทำเงินผ่านระบบออนไลน์" เพื่ออบรมให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้า ห้างหุ้นส่วน และผู้ที่สนใจขายของออนไลน์ ได้เรียนรู้ มีช่องทางในการทำอาชีพเสริม ด้วยเทคนิคการถ่ายภาพเพื่องานโฆษณาและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมกับการใช้สื่อออนไลน์ และเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนผู้ประกอบการร้านค้าในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรับฟังบรรยายจาก คุณนาวิน เนาวพงศ์ ฝ่ายส่งเสริมการเรียนรู้และให้บริการการศึกษา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  และสาธิตการถ่ายภาพจัดทำสื่อเพื่อเพิ่มช่องทางการทำเงินผ่านระบบออนไลน์

 

 

 

 

ภาพ//ข่าว//ไกรสิทธิ

ตรวจทาน//ฐิตินันท์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :18-01-2023 12:25:04