นายวัชรินทร์ จงจิตร รองปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์)


 

วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศรีปราชญ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายวัชรินทร์ จงจิตร รองปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (นายพิเษฐ์ ปาณะพงศ์)

เพื่อประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงาน ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 1/2566

..............

ภาพ//ข่าว//จันทร์จิรา

ลงประกาศเมื่อวันที่ :18-01-2023 11:06:04