กองการแพทย์ โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการควบคุมและป้องกันความรุนแรงของโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง กิจกรรมคัดกรองภาวะเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรรมราช


กองการแพทย์ โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการควบคุมและป้องกันความรุนแรงของโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง กิจกรรมคัดกรองภาวะเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรรมราช

 

วันอังคาร ที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 07.00-12.00 น. ณ วัดศรีทวี  กองการแพทย์ โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการควบคุมและป้องกันความรุนแรงของโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง กิจกรรมคัดกรองภาวะเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรรมราช สำหรับในวันนี้ กำหนดลงพื้นที่  ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขศรีทวี(บริเวณวัดศรีทวี) และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการได้ตามศูนย์บริการใกล้บ้านได้ตาม วัน/เวลา ที่กำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 075809574 หรือ https://www.facebook.com/NKCHOS

ลงประกาศเมื่อวันที่ :13-12-2022 11:09:52