เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสวัสดิการสังคม ร่วมกับกองทุนแม่ของแผ่นดิน ชุมชนนิยมสุขมอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้แก่ผู้ป่วยจิตเวชสารเสพติด


วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 10.30 น. ณ ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวช เนื่องมาจากการใช้สารเสพติด    กองร้อยอาสารักษาดินแดน จังหวัดนครศรีธรรมราช ดร.วงศ์วชิร โอวารินท์ รองนายกเทศมนตรีนคร                         นครศรีธรรมราช พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 นางอรนงค์ ชูลำภู ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และ      นางจงลักษณ์ คงทอง ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ชุมชนนิยมสุข มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ผู้ป่วยจิตเวชสารเสพติด  ซึ่งประกอบด้วย

1. ข้าวสาร จำนวน 10 กระสอบ

2. มาม่า จำนวน 10 ลัง

3. ไข่ไก่ จำนวน 15  แผง

4. กาแฟ จำนวน 6 ถุง

5. ขนม จำนวน 40 ห่อ

6. ขนมปัง จำนวน 3 ปี๊บ

โดยมี นายสิทธิพงศ์ คงชู รอง ผบ.ร้อย อสจ.นศ.ที่.1 เป็นผู้รับมอบ จากนั้นรองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยจิตเวชสารเสพติด ที่เข้ารับการรักษา อีกด้วย

.............

ภาพ//ข่าว//จันทร์จิรา

ตรวจทาน//ฐิตินันท์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :09-12-2022 13:37:37