นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ต้อนรับคณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านพลังงาน


วันศุกร์ ที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5)

ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ต้อนรับคณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านพลังงาน พร้อมรับฟังบรรยายสรุปและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหาร

และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และบริษัทซุปเปอร์เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น มหาชน (จำกัด) เกี่ยวกับโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยกับเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

 

 

 

 

 

ภาพ//ข่าว//ไกรสิทธิ

ตรวจทาน//ฐิตินันท์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :09-12-2022 12:30:18