การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2 / 2565


วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช นายธีระพันธ์  ฑียาพงศ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2 / 2565 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปี 2565 ไตรมาศที่ 4  ( เดือนกรกฎาคม - กันยายน) ที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว

 

 

 

ภาพ//ข่าว//แสงจันทร์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :08-12-2022 15:26:56