เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม เก่ง กล้า ท้าโชว์


               เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ภายใต้การบริหารงานโดย ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช โดย ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัดเทศบาล จัดกิจกรรม เก่ง กล้า ท้าโชว์จัดกิจกรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาล และให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการแสดงความสามารถพิเศษของตนเองที่มี ผ่านกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ในวันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00 น. ณ ริมคลองฝั่งสนามหน้าเมือง

        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 075-809571 ต่อ 9162

ลงประกาศเมื่อวันที่ :08-12-2022 13:38:17