ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม วิ่งออกกำลังกาย " CITY RUN " ประจำเดือนธันวาคม 2565


ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม วิ่งออกกำลังกาย " CITY RUN " ทุกวันพุธ ประจำเดือนธันวาคม 2565 

ลงประกาศเมื่อวันที่ :08-12-2022 11:58:52