รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการส่งเสริมศักยภาพเยาวชนและประชาชนทั่วไป (Nakhonsi City Contest) ครั้งที่ 1/2565


วันพฤหัสบดี ที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 2)

นายฉัตรชัย อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการส่งเสริมศักยภาพเยาวชนและประชาชนทั่วไป (Nakhonsi City Contest) ครั้งที่ 1/2565 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้มีพื้นที่ในการแสดงและการประกวดความสามารถและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ และส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนันทนาการในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ทั้งนี้ กำหนด จัด กิจกรรม Nakhonsi City Contest ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 15.30 - 21.00 น. ณ บริเวณริมคลองสนามหน้ามือง ฝั่งสนามหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

 

ภาพ//ข่าว//ไกรสิทธิ

ตรวจทาน//ฐิตินันท์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :08-12-2022 11:53:34