ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันวีรไทย ประจำปี 2565


วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 08.45 น. ณ บริเวณอนุสาวรีย์วีรไทย 2484 ค่ายวชิราวุธ ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันวีรไทย ประจำปี 2565 พร้อมด้วยผู้บริหาร และข้าราชการ เพื่อเป็นการรำลึกถึงวีรกรรมของทหารหาญในพื้นที่ภาคใต้ ที่ได้ประกอบคุณงามความดีอันยิ่งใหญ่ โดยยอมเสียสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกป้องเอกราชและอธิปไตยของชาติ

ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าว กองทัพภาคที่ 4 จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน เข้าร่วมพิธี

…………..

ภาพ//ข่าว//จันทร์จิรา

ลงประกาศเมื่อวันที่ :08-12-2022 10:35:47