สถานธนานุบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ปรับลดอัตราดอกเบี้ยต้อนรับปี 2566


สถานธนานุบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ปรับลดอัตราดอกเบี้ยรับจำนำ โดยมีอัตราดอกเบี้ย ดังนี้ ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 – 28 กุมภาพันธ์ 2566

  • เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท 3 เดือนแรกไม่คิดดอกเบี้ย จากนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 ต่อเดือน
  • เงินต้นกว่า 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือน

และสำหรับผู้มาใช้บริการตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 31 ธันวาคม 2566 ใช้อัตราดอกเบี้ย ดังนี้

  • เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 ต่อเดือน
  • เงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือน

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ สถานธนานุบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โทร. 075 – 809571 ต่อ 9175

 

ภาพ // ข่าว : อรชุมา

ตรวจทาน    : ฐิตินันท์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :06-12-2022 17:44:08