ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานมอบโล่รางวัลคณะกรรมการสถานศึกษาดีเด่น และมอบเสื้อสามารถแก่นักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันทักษะระดับประเทศ


วันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานมอบโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตรคณะกรรมการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564 และมอบเสื้อสามารถแก่นักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษชนะเลิศระดับประเทศ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ผู้ทำคุณประโยชน์ ส่งเสริม สนับสนุนและมีส่วนผลักดันด้านการศึกษาของโรงเรียน

................

ภาพ//ข่าว//จันทร์จิรา

ตรวจทาน//ฐิตินันท์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :06-12-2022 12:00:03