โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการควบคุมและป้องกันความรุนแรงของโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง กิจกรรมคัดกรองภาวะเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรรมราช


วันอังคาร ที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขคูขวาง

กองการแพทย์ โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการควบคุมและป้องกันความรุนแรงของโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง กิจกรรมคัดกรองภาวะเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรรมราช ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการได้ตามศูนย์บริการใกล้บ้านได้ตาม วัน/เวลา ที่กำหนด สำหรับครั้งต่อไป (วันอังคาร ที่ 13 ธันวาคม 2565) กำหนดลงพื้นที่ ศูนย์บริการสาธารณสุขศรีทวี (ในวัดศรีทวี) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 075809574 หรือ https://www.facebook.com/NKCHOS

 

 

 

ภาพ//ข่าว//ไกรสิทธิ

ตรวจทาน//ฐิตินันท์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :06-12-2022 11:47:47