เก็บขยะชิ้นใหญ่ ชุมชนนอกไร่สะพานยาว


วันศุกร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2565  เวลา  08.00-11.00 น.  ณ ชุมชนเอื้ออาทรเขตสะพานยาว

ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นายณัฏฐวัฒน์ จันทร์มณี รองปลัดเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล เขต 4 พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   ลงพื้นที่พัฒนา เก็บขยะชิ้นใหญ่ สิ่งของชำรุด และเศษวัสดุ เก็บกวาดขยะทั่วไป พร้อมตัดต้นไม้ใบหญ้า ล้างถนน บริเวณชุมชนนอกไร่สะพานยาว เพื่อความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน

ภาพ//ข่าว : อรชุมา

ตรวจทาน : ฐิตินันท์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :25-11-2022 13:06:26