เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน จัดกิจกรรม “เลี้ยงน้ำชา” จัดหาทุนสมทบเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน


วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 14.00 น. ณ กองสวัสดิการสังคม

เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน จัดกิจกรรม “เลี้ยงน้ำชา”  จัดหาทุนเพื่อนำรายได้ร่วมสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ทั้งนี้ มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ประธานคณะกรรมการชุมชน และสมาชิกศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย

..............

ภาพ//ข่าว//จันทร์จิรา

ตรวจทาน//ฐิตินันท์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :25-11-2022 11:08:01