นายชาคร ไอยศูรย์  ปลัดเทศบาล เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช นายชาคร ไอยศูรย์  ปลัดเทศบาล เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

ภาพ/ข่าว/แสงจันทร์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :25-11-2022 10:38:43