ดร.กณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีเปิดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ดร.กณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีเปิดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้บริการทาง

การแพทย์แก่บุคลากร นักศึกษา และประชาชนอย่างเต็มรูปแบบ โดยมี นายอภินันท์  เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจัดหวัดเป็นประธานในพิธีเปิด

            ซึ่งขณะนี้การก่อสร้างระยะแรกได้เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว จำนวน 426 เตียง พร้อมด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยรองรับการให้บริการแก่ประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช และภาคใต้ตอนบน

ภาพ/ข่าว/แสงจันทร์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :24-11-2022 16:15:32