ดร.กณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีกริบผมนาค  โครงการบรรพชาสามเณร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


วันพฤหัสบดี ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2565  เวลา 08.00 น. ณ  วัดศาลามีชัย  ดร.กณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีกริบผมนาค  โครงการบรรพชาสามเณร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  และสืบสานในพระราชปณิธาน ในการปลูกฝังจิตสำนึก ค่านิยมที่ดีงามให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม

โดยมี พระราชปริยัติเวที ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานสงฆ์ ในครั้งนี้
ภาพ/ข่าว/แสงจันทร์
ตรวจทาน/ฐิตินันท์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :20-10-2022 15:49:48