ดร.กณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ต้อนรับ นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  นายปราโมทย์ ศรีวิสุทธิ์ ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการตรวจเยี่ยมพื้นที่ก่อสร้างโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (แห่งที่ 2) และพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะ  พร้อมสำรวจรอบบริเวณสวนสาธารณะสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ’84 ( ทุ่งท่าลาด )


วันอังคาร ที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 11.00 น. ดร.กณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ต้อนรับ นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  นายปราโมทย์ ศรีวิสุทธิ์ ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการตรวจเยี่ยมพื้นที่ก่อสร้างโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (แห่งที่ 2) และพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะ  พร้อมสำรวจรอบบริเวณสวนสาธารณะสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ’84 ( ทุ่งท่าลาด )

ลงประกาศเมื่อวันที่ :18-10-2022 17:01:31