นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการ “สร้างเสริมและส่งเสริมศักยภาพการดำเนินงานอาสาสมัครสาธารณสุข” ปีงบประมาณ 2566


วันอังคาร ที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมเมืองลิกอร์ ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการ “สร้างเสริมและส่งเสริมศักยภาพการดำเนินงานอาสาสมัครสาธารณสุข”ปีงบประมาณ 2566 กิจกรรม อบรม อาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อสม.) กับ การฟื้นฟูสมรรถภาพในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม.ถือเป็น แกนนำสุขภาพชุมชน ที่สำคัญ เพื่อส่งเสริมให้ อสม. มีความรู้ มีความเข้าใจ หลักวิชาการ และกระบวนการการฟื้นฟูสมรรถภาพในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนนำมาปรับประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติภารกิจงานเชิงรุกในชุมชนเขตรับผิดชอบได้

โดยมี อาจารย์วันดี แก้วแสงอ่อน จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนนี เป็นวิทยากรในการบรรยาย สำหรับโครงการดังกล่าวจัดโดยกองการแพทย์ โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมในพิธีเปิด

 

 

 

 

ภาพ//ข่าว//ไกรสิทธิ

ตรวจทาน//ฐิตินันท์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :18-10-2022 16:20:53