รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่สถานีตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราช เนื่องในวันตำรวจ 17 ตุลาคม ของทุกปี


วันจันทร์ ที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ สถานีตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราช นาย ฉัตรชัย อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นาย ธวัช ศรีสมานุวัตร สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่สถานีตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราช เนื่องในวันตำรวจ  17 ตุลาคม ของทุกปี เพื่อเป็นการระลึกถึงผู้ก่อตั้งกิจการตำรวจ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี และยึดมั่นต่ออุดมการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

 

 

 

 

ภาพ//ข่าว//ไกรสิทธิ

ตรวจทาน//ฐิตินันท์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :17-10-2022 15:12:26