เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกหน่วยจัดทำทะเบียนประวัติสุนัขและแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า


วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. – 11.30 น.  ณ ชุมชนหอไตร และชุมชนท้าวโคตร

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ออกหน่วยจัดทำทะเบียนประวัติสุนัขและแมว  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

ทั้งนี้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับสุนัขและแมว ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคสัตว์สู่คน และลดการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจ นำสุขนัขและแมวมาฉีดวัคซีน

 

 

 

 

 

ภาพ//ข่าว//ไกรสิทธิ

ตรวจทาน//ฐิตินันท์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :15-10-2022 13:07:15